13. 04. 2017  ·  lab.SNG  ·  33 diel
Veľká noc (Pascha) je pohyblivý viacdenný sviatok, ktorý sa slávi v čase prvej nedele po prvom splne mesiaca, ktorý nastane po jarnej rovnodennosti. Sviatok je kombináciou cirkevných obradov - pripomínanie krížovej cesty Ježiša Krista a jeho ...
Eugen Nevan - Predavačka kraslíc Eugen Nevan - Predavačka kraslíc Janko Alexy - Veľká noc Ernest Zmeták - Veľkonočné vajce Michal Škrovina - Veľká noc - Šibači Martin Benka - Pred Veľkou Nocou František Turcsányi - Popolcová streda Gustáv Mallý - Na Veľký piatok Peter Július Kern - Vŕby pri Nitre Ervín Semian - Rozkvitnuté halúzky
14. 03. 2017  ·  lab.SNG  ·  42 diel
Dňa 1. marca 2001 rozhodla generálna riaditeľka Katarína Bajcurová o zatvorení premostenia budovy Slovenskej národnej galérie z dôvodu havarijného stavu. Areál vykazoval aj iné nedostatky - chýbajúce priestory pre stále expozície ...
Zdenek Švec, Miroslava Nováková, Ľubomír Mezovský - Súťaž na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Návrh č. 1. Panel č. 1. Martin Hraško, Viktor Šabík, Tomáš Šebo - Súťaž na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Návrh č. 2. Panel č. 1. Ján Vasičák, Ľubomír Ondrejka, Boris Hrbáň - Súťaž na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Návrh č. 3. Panel č. 1. Juraj Koban, Štefan Pacák - Súťaž na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Návrh č. 4. Panel č. 1. Peter Jančo - Súťaž na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Návrh č. 6. Panel č. 1. Peter Bauer, Martin Nedoba, Iľja Skoček ml. - Súťaž na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Návrh č. 7. Panel č. 1. Norbert Takáts, Matúš Janota, Milan Roháčik, Miroslav Tomík - Súťaž na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Návrh č. 8. Panel č. 1. Benjamín Brádňanský, Ján Ťupek, Martin Uhrík, Imrich Vaško, Marián Zervan - Súťaž na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Návrh č. 11. Panel č. 1. Gabriela Lampertová, Sylvia Švestáková, Martin Komorník - Súťaž na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Návrh č. 12. Panel č. 1. Michal Bogár, Ľubomír Králik, Ľudovít Urban - Súťaž na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Návrh č. 13. Panel č. 1.
14. 02. 2017  ·  Radka Nedomová  ·  49 diel
Výstava zo zbierkového fondu Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne a výberu súčasného umenia predstavuje tradičný i moderný prístup k slovenskému folklóru. Hlavným námetom vybraných diel je žena ako bytosť ...
Milan Struhárik - Žena s džbánom Janko Alexy - Heľpianka Janko Alexy - Slovenka Hugo Gross - Žena v kroji Jozef Ilečko - Marína Juraj Collinásy - Klátovčanka Juraj Collinásy - Dedinský motív Mikuláš Galanda - Nad kolískou Martin Benka - Slovenka Gustáv Mallý - Matka s dieťaťom
02. 02. 2017  ·  lab.SNG  ·  16 diel
Kolekcia dopĺňa 4. kapitolu príbehu o slovenskom štáte s názvom Vytriezvenie zo sna. Keď nacisti porazili Povstanie, zatkli nielen partizánov, ale aj vojakov. Kým ich popravili alebo odvliekli do táborov, vykonali ich evedenciu. Výsledkom bola kartička s údajmi a ...
Foto Wehrmacht - Partizán Foto Wehrmacht - Partizán Foto Wehrmacht - Partizán Foto Wehrmacht - Partizán Foto Wehrmacht - Partizán Foto Wehrmacht - Partizán Foto Wehrmacht - Partizán Foto Wehrmacht - Partizán Foto Wehrmacht - Partizán Foto Wehrmacht - Partizán
30. 01. 2017  ·  Katarína Baraníková  ·  34 diel
Stála expozícia diela Dominika Skuteckého bola zriadená v zrekonštruovanej pôvodnej rodinnej vile umelca (ktorú spravuje Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici) v roku 1994 v koncepcii Mgr. Zuzany Bartkovej. Začiatkom roku 2012 bola expozícia reinštalovaná. ...
Dominik Skutecký - Autoportrét Dominik Skutecký - Autoportrét umelca Dominik Skutecký - Vlastná podobizeň Dominik Skutecký - Podobizeň manželky Dominik Skutecký - Podobizeň manželky Dominik Skutecký - Portrét Dominik Skutecký - Portrét muža Dominik Skutecký - Portrét ženy Dominik Skutecký - Portrét Teofila Stadlera Dominik Skutecký - Podobizeň Jozefíny Gescheidtovej
27. 01. 2017  ·  Martin Čičo  ·  23 diel
Od polovice 18. storočia sa v súvislosti s mimoriadnym postavením Prešporka ako hlavného, snemového a korunovačného mesta Uhorska zmenila aj úroveň jeho kultúrnych štandardov, ku ktorým patrí aj vznik verejných oddychových a vychádzkových ...
Sebastian Majsch - Petržalský park Joseph Schaffer, Peter Schaffer - Pohľad na Bratislavu z juhu Jozef Anton Lántz - Pohľad na Bratislavu zo severu Stredoeurópsky grafik z 19. storočia - Pohľad na Bratislavu z juhu Vincenz Reim - Námestie Radetzkého (dnešné Hviezdoslavovo) v Bratislave Vincenz Reim - Au kaviareň v Petržalke Vincenz Reim - Vila Nový svet pri Bratislave Vincenz Reim - Púčkove domy pri Bratislave Vincenz Reim - Kúpele Železná studienka Vincenz Reim - Mariánske kúpele pri Bratislave
23. 01. 2017  ·  lab.SNG  ·  65 diel
Kolekcia diel k webstránke : Sen x skutocnost - Vytriezvenie zo sna. Druhá svetová vojna sa blíži k svojmu koncu. Situácia na východnom fronte sa začína vyvíjať v neprospech Tretej ríše a jej spojencov. U nás v tomto čase začínajú ...
Jozef Cincík - Stanový tábor slovenských vojakov Jozef Cincík - Slovenskí a nemeckí vojaci pri zábave Jozef Cincík - Slovenskí vojaci v čase voľna na východnom fronte - Veselý rozhovor s veliteľom Jozef Cincík - Z vojny v ZSSR - Naklonený betónový mlyn v meste Pologi Jozef Cincík - Postup rýchlej brigády na Ukrajine Jozef Cincík - Šumenie klasov spieva pohrebnú pieseň padlému hrdinovi Viliam Malík - Apolka horí (16.6.1944) Koloman Cích - Oslavy štvrtého výročia štátnej samostatnosti - pohľad na vojenských veteránov z východného frontu Pavol Poljak - Bratislava. Rafinéria Apollo a prístav po bombardovaní I. Pavol Poljak - Bratislava. Rafinéria Apollo a prístav po bombardovaní II.
23. 01. 2017  ·  Dagmar Adamusová  ·  44 diel
V roku 2016 Oravská galéria získala do svojich zbierok 44 nových zbierkových predmetov. Šlo predovšetkým o diela súčasného výtvarného umenia, ktoré vznikli po roku 2000. Popri zberateľstve umeleckých diel z regiónu Oravy ...
Erik Šille - Adventures of Junshi and Stillborn I. Erik Šille - Adventures of Junshi and Stillborn II. Erik Šille - Adventures of Junshi and Stillborn III. Erik Šille - Adventures of Junshi and Stillborn IV. Dorota Sadovská - Biela / White Dorota Sadovská - Červená / Red Dorota Sadovská - Modrá / Blue Dorota Sadovská - Trikolóra / Tricolour Lucia Tallová - Winter dock II. Lucia Tallová - Winter dock III.
21. 12. 2016  ·  lab.SNG  ·  71 diel
Kolekcia diel k webstránke : Sen x skutocnost - 70 000 obetí. Židovskú menšinu na Slovensku začína ľudácky režim prenasledovať už v období autonómie a krátko po vzniku samostatného štátu sa stáva terčom série tvrdých vládnych ...
Neznámy autor - Židovská hviezda, označenie HZ (Hospodársky Žid) Ladislav Roller - Oslava narodenín vodcu Veľkonemeckej ríše Adolfa Hitlera v Bratislave Ladislav Roller - Na židovni v Bratislave Ladislav Roller - Na židovni v Bratislave Ladislav Roller - Na židovni v Bratislave Ladislav Roller - Výkladné skrine pred Úradom propagandy v Bratislave Jozef Cincík - Slovenská propaganda na východe Anton Baník - Deportácie židovského obyvateľstva v Nitre Neznámy autor - Pracovný tábor v Novákoch pre rasovo prenasledovaných občanov židovského obyvateľstva Jozef Cincík - Reportáž z „cigánskych“ táborov
23. 11. 2016  ·  lab.SNG  ·  80 diel
Kolekcia diel k webstránke : Sen x skutočnosť - Jeden národ, jedna strana, jeden vodca. 14. marca 1939 vzniká samostatný slovenský štát, o deň neskôr si Adolf Hitler pripája k nemeckej ríši české územia ako Protektorát Čechy a Morava. ...
Jozef Nový - Budovanie hraníc medzi Slovenskou republikou a Protektorátom Čechy a Morava Neznámy autor - Prijatie prezidenta Jozefa Tisa Adolfom Hitlerom v Berlíne Neznámy autor - Manifestačný nástup Hlinkovej dopravnej gardy v Bratislave Ladislav Roller , Jozef Teslík - Oslavy štátneho sviatku v Bratislave Ladislav Roller , Jozef Teslík - Oslavy štátneho sviatku v Bratislave. Na námestí sú zoradení členovia Hlinkovej gardy a slovenskej armády Neznámy autor - Odhalenie pamätnej tabule gardistovi Antonovi Kopalovi v Bratislave Neznámy autor - Deň nemeckých frontových vojakov zorganizovaný stranou nemeckej menšiny na Slovensku (Deutsche Partei) - Franz Karmasin pri prejave Jozef Cincík - Slovenský vojak na stráži pri Azovskom mori Jozef Teslík - „Haemistky“ podávajú vojakom na slovenských staniciach čaj - odchod vojakov na východný front Neznámy autor - Slávnostné otvorenie cyklu technických prednášok robotníkov v Považskej Bystrici
24. 10. 2016  ·  lab.SNG  ·  41 diel
Kolekcia výtvarmých diel k webstránke : Sen x skutočnosť - Na polceste k slovenskému štátu  Slovensko bolo po prvej svetovej vojne súčasťou novovzniknutej Československej republiky, ktorá ako demokratická krajina poskytovala útočisko odporcom ...
Neznámy autor - Republika Slovenská Neznámy autor - Chamberlain, Daladier, Hitler, Mussolini, a Ciano odfotení pred podpísaním Mníchovskej dohody Neznámy autor - Slováci doma a v cudzine Neznámy autor - Manifestácia za Pittsburskú dohodu v Bratislave, Jozef Tiso pri prejave Neznámy autor - Deň Hlinkovej mládeže v Bánovciach nad Bebravou Neznámy autor - Reprezentačné priestory predsedu vlády Vojtecha Tuku Neznámy autor - Reprezentačné priestory predsedu vlády Vojtecha Tuku Jozef Cincík - Minister Ferdinand Ďurčanský a Alexander Mach na púti v Levoči Neznámy autor - Z prehliadky Hlinkovej mládeže v Trenčíne. Jozef Tiso pri prejave Jozef Cincík - Dr. Jozef Tiso v Michalovciach - dievčatá v sprievode
06. 10. 2016  ·  lab.SNG  ·  96 diel
Dočasná expozícia historických zbierok SNG (gotika & barok) návštevníkom počas rekonštrukcie bratislavského areálu SNG poskytuje prístup aspoň k najdôležitejším artefaktom umenia 15. - 18. storočia. Okolnosti vytvorenia takejto ne/stálej expozície ponúkli príležitosť na netradičný pohľad na zbierkový fond, ktorý ...
František Xaver Messerschmidt - Charakterová hlava 19 František Xaver Messerschmidt - Charakterová hlava 6 František Xaver Messerschmidt - Charakterová hlava 3 František Xaver Messerschmidt - Charakterová hlava 22 František Xaver Messerschmidt - Charakterová hlava 39 František Xaver Messerschmidt - Charakterová hlava 43 František Xaver Messerschmidt - Charakterová hlava 20 František Xaver Messerschmidt - Charakterová hlava 5 František Xaver Messerschmidt - Charakterová hlava 15 František Xaver Messerschmidt - Charakterová hlava 32
03. 10. 2016  ·  Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG  ·  50 diel
Sprievodná kolekcia k výtvarným aktivitám Hranice v umení   Téma hraníc je veľmi široká a otvorená vďaka rôznorodému chápaniu významu pojmu. Úplne automatická interpretácia zrejme súvisí ...
Rudolf Sikora - Grafy a topografia Rudolf Sikora - Konceptuálna kresba (Až k hraniciam mojej Proximy Centauri) Juraj Bartusz - Nafúknuté sebavedomie v Strednej Európe Jozef Jankovič - Československo I. Jozef Jankovič - Československo II. Jozef Jankovič - Architektúry V. Michal Kern - Vymedzovanie priestoru II. Július Koller - Otáznik nekonečna Michal Kern - Vytvoril som líniu Jozef Nový - Budovanie hraníc medzi Slovenskou republikou a Protektorátom Čechy a Morava
27. 09. 2016  ·  lab.SNG  ·  132 diel
Téma Slovenského národného povstania mala v slovenskom umení špecifické postavenie. V povojnovej politickej atmosfére bola považovaná za žiadúcu a príbehovo príťažlivú. Nájdeme v nej tak široké spektrum výtvarných ...
Ján Mudroch - Partizánka na stráži pod Rozsutcom Ladislav Guderna - Partizán Július Nemčík - Podobizeň Kukorelliho Andrej Doboš - Partizánka Maťuchová Rudolf Pribiš - Bojovníčka s puškou.Pamätník Odboja v Prievidzi. Jozef Kostka - Návrat partizána Alexander Ilečko - SNP - Štúdia partizána Ján Kulich - Partizánska matka Fraňo Štefunko - Jozef Kos,najstarší bojovník SNP Jozef Kostka - Hlava partizána z pomníka SNP v Partizánskom II
23. 09. 2016  ·  lab.SNG  ·  53 diel
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne pripravila pri príležitosti životného jubilea významného slovenského maliara a najvýraznejšieho predstaviteľa súčasnej profesionálnej trenčianskej výtvarnej scény - Rudolfa Mošku ...
Rudolf Moško - Žihlavník Rudolf Moško - Krajina s modrým oblakom Rudolf Moško - Veľká Fatra II. Rudolf Moško - Strážovské hory Rudolf Moško - Veľká Fatra IV. Rudolf Moško - Čierny kameň Rudolf Moško - Starý svedok Rudolf Moško - Jesenné polia Rudolf Moško - Pod mestským vrchom Rudolf Moško - Veterná hôrka
25. 08. 2016  ·  Zsófia Kiss-Szemán  ·  85 diel
Kolekcia k výstave Arnold Peter Weisz-Kubínčan - Hľadanie identity Narodil sa ako Arnold Weiss, zomrel ako Peter Kubínčan. Narodil sa ako izraelita, zomrel v koncentračnom tábore ako pokrstený katolík. Narodil sa v Pruskom kráľovstve, žil v rakúsko-uhorskej monarchii a v ...
Arnold Peter Weisz-Kubínčan - Vlastná podobizeň Arnold Peter Weisz-Kubínčan - Autoportrét Arnold Peter Weisz-Kubínčan - Autoportrét Arnold Peter Weisz-Kubínčan - Autoportrét Arnold Peter Weisz-Kubínčan - Autoportrét s rukou Arnold Peter Weisz-Kubínčan - Hlava muža Arnold Peter Weisz-Kubínčan - Autoportrét Arnold Peter Weisz-Kubínčan - Tvár muža Arnold Peter Weisz-Kubínčan - Symbolická postava muža v kroji Arnold Peter Weisz-Kubínčan - Kôň
24. 08. 2016  ·  Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG  ·  51 diel
Ľudia veľmi radi niečo zbierajú. Začína to zbieraním vypadnutých mliečnych zubov, pokračuje albumom nálepiek, zbierkou plyšových zvieratiek, neskôr známok alebo mincí a môže sa to zavŕšiť zbieraním umeleckých diel. Zberateľstvo ...
Martin Martinček - Zbieranie zemiakov I. Martin Martinček - Zbieranie zemiakov II. Vladimír Dedeček, Neznámy autor - Slovenský národný archív v Bratislave. Pohľad na stavbu z exteriéru. Roman Romanyšyn - Zberateľ Neznámy autor - Sekretár skrinkový Meissen Manufaktúra, Meissner Ofen- und Porzellanfabrik v Dubí, Porcelánka B. Bloch v Dubí, Česká porcelánka zo začiatku 20. storočia - Súprava stolovacia s cibuľovým vzorom Eva Trachtová - Jedálenská a nápojová súprava - stolovacie doplnky Eva Trachtová - Jedálenská a nápojová súprava Lippert & Haas - Kávová súprava Miloš Balgavý st. - Súprava pre malé pohostenie
24. 08. 2016  ·  Alexandra Kusá  ·  12 diel
Preverte si znalosť kultových slovenských výtvarných diel! V období rekonštrukcie sídelnej budovy Slovenskej národnej galérie je o dôvod viac pripraviť zbierku ikonických diel, „priniesť“ umenie k ľudom a umožniť im spoznať ...
Mikuláš Galanda - Matka Peter Michal Bohúň - Ján Francisci ako kapitán slovenských dobrovoľníkov Ján Mudroch - Partizánka na stráži pod Rozsutcom Martin Benka - Na pole Gyula Benczúr - Dievčatko s bábikou Albín Brunovský - Návrh bankoviek so signatúrou I. - IV. Ľudovít Fulla - Slovenské ľudové rozprávky Josef Čapek - 4. Povídání o pejskovi a kočičce Ivan Kozáček - Most SNP Anton Podstraský - Banská Bystrica. Galéria najlepších pracovníkov