1200
2020
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
1696 Viedeň – 1761 Viedeň
7 diel
1787 Mníchov – 1837 Bavorsko
3 diela
1606 Amsterdam – 1647 Amsterdam
1 dielo
1634 Antverpy – 1715 Mechelen
0 diel
1736 Němčice – 1808 Petrohrad
0 diel