0
2019
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
1891 Berlín – 1968 Berlín
2 diela
1891 Berlín – 1968 Berlín
2 diela
1867 Žilina – 1934 Žilina
2 diela
1867 Žilina – 1934 Žilina
2 diela
1867 Bardejovské Kúpele – 1923 Bardejov
1 dielo
1899 Letohrad – 1942 Praha
1 dielo
1870 Viedeň – 1928 Viedeň
1 dielo
1964 Bratislava
1 dielo
1815 Viedeň – 1861 Viedeň
1 dielo
1827 Malacky – 1879 Viedeň
1 dielo