0
2019
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
1898 Bodice – 1935 Slovensko
410 diel
1901 Považská Bystrica – 1978 Bratislava
375 diel
1939 Levoča – 2004 Paríž
368 diel
1873 Slovenské Nové Mesto – 1955 Starý Smokovec
363 diel
1931 Trenčín – 1998 Voznica
338 diel
1927 Budapešť – 1998 Zürich
733 diel
1890 Frymburk - Blatná – 1959 Važec
439 diel
1924 Ružomberok – 1976 Bratislava
575 diel
1902 Liptovský Mikuláš – 2003 Tucson
356 diel