0
2019
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
1895 Banská Štiavnica – 1956 Bratislava
123 diel
1896 Pezinok – 1951 Bratislava
139 diel
1881 Spišská Nová Ves – 1973 Prešov
278 diel
1881 Palúdzka – 1963 Liptovský Mikuláš
109 diel
1891 Strážky – 1972 Strážky
148 diel
1929 Martin-Priekopa – 1995 Martin
185 diel
1924 Hnúšťa – 1993 Banská Bystrica
102 diel