Jiří Karásek z Lvovic bol básnik, literát, okultista, ale aj vášnivý zberateľ umenia. Zameriaval sa na umenie slovanských krajín od Poľska až po Juhosláviu, symbolizmus, dekadenciu, francúzsku postimpresionistickú kresbu či tvorbu českej moderny a avantgardy.

V jeho rôznorodej zbierke nájdeme Klimta, Kokoschku, Goyu, Braunerovú, Muchu, Kupku, Hlaváčka, Muncha, Dürera a ďalšie silné mená. Highlighty zbierky postupne zverejňuje Památník národního písemnictví v prehľadne členenej a bohato popísanej online galérii vytvorenej v spolupráci s Lab.SNG.

 

Karáskova rozsiahla zbierka diel od stredoveku po 20. storočie obsahuje viac než 50 tisíc objektov. Verejnosť ju mohla prvýkrát vidieť v roku 1925 v Tyršovom dome českých sokolov, kde aj zakotvila na 25 rokov. Po nástupe komunistov k moci zbierku previedli na Památník národního písemnictví, kde sa v pôvodnej podobe uchovala až dodnes. Zdigitalizovaná časť zbierky zatiaľ predstavuje len malý zlomok, no vďaka výnimočnému vkusu zberateľa a prísnemu výberu kurátorov sú to všetko mimoriadne kvalitné diela.

Vo výbere zaujme najmä kategória umenia slovanských krajín. Karásková myšlienka založiť v Prahe zbierku zameranú na slovanské umenie našla podporu aj u Tomáša G. Masaryka, ktorý z vlastnej iniciatívy poveril Ministerstvo školstva a národnej osvety v Prahe nákupom umeleckých diel slovanských autorov pre doplnenie expozície. S podporou historika umenia a vtedajšieho ministerského úradníka Václava Viléma Štecha sa zbierka dočasne rozrástla o súbor súčasného ruského, bulharského, chorvátskeho, slovinského a lužickosrbského umenia, ktorý Karásek systematicky rozširoval z vlastných prostriedkov alebo prostredníctvom súkromných mecenášov a umelcov.

Památník národního písemnictví spravuje aj online galériu barokového grafika Václava HollaraXVI. Trienále českého ex libris 2020.

 

Jaroslav Panuška – Vodník, okolo 1900

Jaroslav Panuška – Vodník, okolo 1900 

 

Aleksander Christov Dobrinov – Karikatura Terezy Koseové-Dubrovské, 1927

Aleksander Christov Dobrinov – Karikatura Terezy Koseové-Dubrovské, 1927 

 

Jakub Schikaneder – Maltézské náměstí v mlze, okolo 1910

Jakub Schikaneder – Maltézské náměstí v mlze, okolo 1910

 

Zdenka Braunerová – Pražské Benátky, 90. roky 19. storočia

Zdenka Braunerová – Pražské Benátky, 90. roky 19. storočia

 

Menci Clement Crnčić – Květinové zátiší, 1890 – 1920

Menci Clement Crnčić – Květinové zátiší, 1890 – 1920

 

Rembrandt van Rijn – Faust, 1650 – 1654

Rembrandt van Rijn – Faust, 1650 – 1654

 

Edward Munch – Krajina se dvěma stromy, 1880 – 1944

Edward Munch – Krajina se dvěma stromy, 1880 – 1944

 

František Kupka – Akrobatka, 1902

František Kupka – Akrobatka, 1902

 

Nikolaj Michajlovič Rodionov – Stařenka, 1934

Nikolaj Michajlovič Rodionov – Stařenka, 1934

 

Nikolaj Petrovič Bogdanov-Bělskij – Po revoluci (skica k obrazu), 1918 – 1920

Nikolaj Petrovič Bogdanov-Bělskij – Po revoluci (skica k obrazu), 1918 – 1920

 

Paul Signac – Motiv z Bosporu, 1907

Paul Signac – Motiv z Bosporu, 1907

 

Paul Gauguin – Le sourire, 1898 – 1899

Paul Gauguin – Le sourire, 1898 – 1899