Slovenská Madona

Karol Ondreička

Karol Ondreička - Slovenská Madona

 

V kultúre skrz-naskrz usmerňovanej tendenciou slovakizovať národný život sa i v oblasti výtvarného umenia celkom prirodzene rozvíja trend socializácie umenia. Devíza slovenský obraz do slovenskej domácnosti sa zdá byť jednoduchá a pre výtvarných umelcov napohľad priaznivá, jej naplnenie je však komplikovanejšie. Treba zladiť predstavy (vkus) umelcov a predstavy (vkus) potenciálnych konzumentov – inými slovami: skrotiť avantgardnú výbojnosť; treba „stiahnuť“ cenu umenia a najmä tematicky umelecké žánre prispôsobiť dekoratívnemu rámcu a mentálnemu horizontu (u) rýchlene sa konštituujúcej slovenskej strednej triedy.

„Stredostavovská“ objednávka vplýva na rozvoj portrétu a zátišia. Skôr sa petrifikuje krajinka, najmä horská a špeciálne tatranská. A obrovský rozmach zažívajú „sväté obrázky“,zvlášť obrazy madon. Obľuba sakrálnej témy (a sakrálnej objednávky) a v rámci nej obľuba mariánskych „ikon“ pritom nesúvisí len s klérofašistickým rámcom politického režimu. Nie je teda len naoktrojovaná. Je intímnou potrebou objednávateľov, obrazom ich (stále väčšinovo) tradičnej kultúrnej výbavy. Ponuka je pritom celkom pestrá: od modernistických červeno-zelených madon Bazovského, ktoré sú viac obrazom než zobrazením, cez klasickejšie madonky Martina Benku, byzantinizujúce multiple čiernobielych grafík od Ľudovíta Fullu, introvertné obrazy-modlitby od pátra Tekela, až po sladké panenky Márie so zlatými svätožiarami a modrými okáľmi od Karola Ondreičku.

Karol Ondreička (1898—1961) bol považovaný za jeden z vzorov , hlavne pre jeho početné slovenské Madony – matky a ochrankyne odeté do ultramarínových rúch a inšpirované ranorenesančnými „primitívmi“ (Horská madona, 1939; Madona a Ježiško, Madona drevorubačov, Madona na tróne, 1941). Zámerne ich maľoval v duchu „archaického naivizujúceho klasicizmu“.

Petra Hanáková ● Sen x skutočnosť Umenie & Propaganda 1939—1945 (Slovenská národná galéria, 2016)

datovanie:
miery: výška 98.0 cm, šírka 66.0 cm
výtvarný druh: maliarstvo › obraz závesný
žáner: figurálna kompozícia s náboženským motívom
v kolekciách:
materiál: lepenka
technika: olej
značenie:
inštitúcia: Galéria mesta Bratislavy, GMB
inventárne číslo: A 6260

súvisiace diela

Karol Ondreička - Slovenská Madona Martin Benka - Autoportrét Ján Kupecký - Autoportrét Poľský maliar z 19. storočia - Madona Čenstochovská Mikuláš Galanda - Jadran Karol Kállay - Hutník z Istebného Mikuláš Galanda - Zbojníci Ester Šimerová-Martinčeková - Kompozícia Nizozemský maliar zo 17. storočia, Holandský maliar zo 17. storočia - Babylonská veža Ladislav Mednyánszky - Noční pútnici pri kríži Neznámy maliar, Friedrich von Amerling - Mladá žena v orientálnom kroji (Die Morgenländerin - kópia) Albrecht Dürer, Neznámy umelec (okruh Albrechta Dürera) - Svätý Sebald ako patrón kostola Giulio Cesare Procaccini - Krst Kristov Karol Kállay - Z Podbrezovských železiarní Koloman Sokol - Slovenskí povstalci Anton Jasusch - Žltý mlyn Ján Mudroch - Ležiaci akt s kvetmi vo vlasoch Juraj Collinásy - Češúca sa Eugen Nevan - Übermensch Mikuláš Galanda - Stretnutie Eugen Nevan - Vojnový invalid Tibor Borský - 21.8.1968 Bedrich Hoffstädter - Basketbalisti Bedrich Hoffstädter - Geometer Karol Aufricht - Zrkadlo doby Ľudovít Fulla - Scénický návrh ku hre Oscara Wilda: Vejár Lady Windermerovej Hans Jordaens III., Ferdinand Apshoven - Kabinet umenia Karol Kállay - Oravský hutník Sebastian Majsch - Petržalský park Cyprián Majerník - Na pohovke