Domáce cvičenie

Anna Daučíková

Anna Daučíková – Domáce cvičenie
datovanie:
miery: minutáž 10.0 min
výtvarný druh: iné médiávideo
typ objektu: videonosič
technika: farebné video so zvukom
značenie:
inštitúcia: Nitrianska galéria, NGN
inventárne číslo: F 160
tagy: rukavica ihla ruka šitie sex
v kolekciách:

Anna Daučíková sa vo svojej tvorbe zaoberá najmä genderovou tematikou, sexualitou a telesnosťou, pričom jednotlivé otázky často otvára prostredníctvom ich projektovania na sebe samej. Pre jej umelecký prístup je typický experiment a intermedialita, pomocou ktorých artikuluje svoje myšlienky ako konceptuálne výklady spoločenských a svojich vlastných otázok. Dotýka sa zaužívaného chápania ženskosti a mužskosti skrze rodových stereotypov, ktoré prekračuje vytváraním konceptu „cudzieho tela“. Toto skúma v rozličných rovinách a formách, zastupovaných nielen sexuálnymi úlohami, ale tiež jeho spoločenskými predpokladmi.

Autorka sa premyslene vyhýba obscénnosti a sexuálne túžby skôr metaforizuje, na čo jej slúži využívanie svojskej znakovej reči, závislej na divákovi. V tejto majú významné miesto gestá a dotyky, zachytené často vo svojej minimalistickej podobe na videách. Medzi také patrí aj 13 minútové video Domáce cvičenie/Home Exercise. Na ňom autorka zachytáva šitie predstavujúce prácu, rodovo stereotypne vnímanú ako ženskú. Vo videu zošíva rukavice, čo možno chápať ako metaforu nežnosti, sexuálneho napätia a túžob napĺňaných koitom. K nemu odkazuje samotné vnikanie ihly do materiálu, opakované a hravé spájanie, formálne i obsahovo napĺňajúceho predpoklady pohlavného spojenia. Ruky v tomto prípade evokujú zároveň telo aj emócie. Sexuálny akt zastupujú názorne ale citlivo, vytvárajúc v prostredí diela napätú atmosféru.

Daučíková svojej práci často tvorí a využíva pojmy, ktoré jej pomáhajú s ukotvením vlastných konceptuálnych rámcov a zároveň lepšie približujú jej zložitý myšlienkový svet (napr. morfovanie, alomorfovanie, chumle, chumloidy). Pre jej tvorbu je príznačné hľadanie, sprevádzané otvoreným, hĺbavým prístupom. Tento využíva aj ako aktivistka a feministická autorka, vďaka čomu sa stala tvárou niekoľkých kampaní na podporu práv komunity LGBTI.

Adrián Kobetič ● Virtualna galéria NG