Odchod na lov

Hendrick ten Oever

datovanie:
miery: výška 91.5 cm, šírka 80.4 cm
výtvarný druh: maliarstvo
typ objektu: závesný obraz
žáner: poľovnícky motív
materiál: plátno
technika: olej
značenie:
inštitúcia: Slovenská národná galéria, SNG
kurátor: Zuzana Ludiková
inventárne číslo: O 5480
tagy: človek pes kôň socha poľovník
v kolekciách:
licencia: Creative Commons License voľné dielo
objednať reprodukciu stiahnuť

V 70. a 80. rokoch 17. storočia sa Hendrick Ten Oever okrem portrétov venoval aj zobrazeniu krajiny a jeho kompozícia Pohľad na Zwolle patrí k významným krajinárskym počinom nizozemského umenia 17. storočia. Poľovnícke výjavy maľoval výnimočne, bratislavský Odchod na lov je druhá z dvoch kompozícií viazaných na tému lovu, pričom prvou je poľovnícke zátišie.

Hoci bol vynikajúcim maliarom domácej rovinatej krajiny s nízkym horizontom, a na rozdiel od mnohých krajanov pravdepodobne nikdy nenavštívil Taliansko, výjav situoval do hornatej talianskej krajiny. Mäkko modelovaný terén s nízkou vegetáciou klesajúci do širokého údolia presne rozčlenil jednotlivými priestorovými plánmi, pričom horizont uzavrel dlhým nízkym pohorím. 

Na rozdiel od konzervatívnej neutrálnej farebnosti tradičných holandských krajín zalieva kompozíciu opar zlatistého svetla, ktoré rozostruje a rozmýva obrysy pozadia.
Taliansky ráz má aj kaštieľ, z ktorého vidno iba časti so schodiskom, fontánou, antikizujúcou sochou a skupinou cyprusov za hrebeňom oporného múra. Vlastný výjav — odchod na lov situoval pred schodisko kaštieľa a zobrazil okamih, keď šľachtic na koni vydáva trúbením povel k odchodu a skupina sa pomaly zberá na poľovačku so sokolmi.

Okrem lovcov v popredí, poľovníkov okolo prístennej fontány, psovoda, sokoliara a psov patrí k družine aj žena v elegantnom dobovom odeve, ktorá dodáva celému výjavu noblesu a dvorský ráz. Práve ona, spolu s trúbiacim šľachticom ako ústredná dvojica výjavu tvoria akési pomyselné centrum kompozície členej ostatnými obrazovými prvkami v smere barokových diagonál. Maľbu možno vnímať ako súčasť veľkého „boomu“ loveckých tém v holandskom umení po roku 1650.

Zatiaľ čo v prvej polovici 17. storočia sa maľovali predovšetkým poľovnícke zátišia a portréty poľovníkov, potom — ako výraz „demokratizácie“ samotného lovu — nastala výrazná zmena a vo výtvarnom umení sa objavila celá škála tém spojených s týmto druhom aktivít.

Ivan Rusina ● RUSINA, Ivan. Majstrovské diela nizozemského umenia na Slovensku = Masterpieces of Netherlandish Art in Slovakia. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2006.