Kristus s tŕňovou korunou

Albert Bouts

datovanie:
miery: výška 36.6 cm, šírka 28.7 cm
výtvarný druh: maliarstvomaľba tabuľová
typ objektu: tabuľová maľba
žáner: náboženský motív
materiál: drevo
technika: tempera
značenie:
inštitúcia: Slovenská národná galéria, SNG
kurátor: Zuzana Ludiková
inventárne číslo: O 550
tagy: kristus krv
v kolekciách:
licencia: Creative Commons License voľné dielo
objednať reprodukciu stiahnuť

Albert Bouts, syn významného nizozemského maliara Dirca Boutsa (1410/20 — 1475) nadviazal vo svojej tvorbe na otcovu maľbu typom kompozičného riešenia, výstavbou obrazu, postojmi a tvárami figúr. Naopak, odlíšil sa od neho maliarskym rukopisom a tmavšou hutnou farebnosťou. Napriek tomu, že „zaostal“ za otcovým renomé, stal sa známy formátovo drobnými dielami (triptychy, tondá, diptychy) určenými na privátnu pobožnosť. 

Na vtedajšom trhu boli žiadané predovšetkým jeho diptychy, ktoré zvyčajne niesli na ľavom krídle zobrazenú polpostavu či poprsie Krista a na pravom lamentujúcu, modliacu sa Pannu Máriu. Kristus bol spravidla zachytený akoby zblízka, na hlave s tŕňovou korunou, na rukách s ranami po ukrižovaní. Krv stekajúca v kvapkách po jeho tvári upomínala na Pašije a slzy vyjadrovali žiaľ nad utrpením matky.

Pri spomenutej privátnej pobožnosti dielo slúžilo na to, aby sa veriaci vcítil do Kristovej bolesti a utrpenia Panny Márie v intenciách „compassio“ (spoluutrpenia). Rozmach tohto typu obrazov súvisel s nizozemským hnutím náboženskej obnovy, tzv. devotio moderna. A hoci ho, okrem jeho otca Dirca Boutsa, poznáme u viacerých nizozemských maliarov, napríklad aj Hansa Memlinga (okolo 1480, Janov, Galleria di Palazzo Bianco), práve z ruky samého Alberta Boutsa, ale aj jeho ateliéru pochádza veľké množstvo diel, ktoré neboli maľované na objednávku, ale naopak určené pre trh. 

Do tejto skupiny patrí aj bratislavský obraz, ktorý bol pravdepodobne koncipovaný ako diptych, zachovala sa však len jeho ľavá časť. Dívame sa do tváre trpiaceho Krista s tŕňovou korunou na hlave, ktorému sa na tvári miešajú kvapky krvi a sĺz. Jeho výzor nepôsobí krásne ani vznešene. Ide skôr o postavu, ktorá sa svojím zobrazením blíži sugestívnosti byzantskej ikony. Jeho asketickému vzhľadu zodpovedá do seba uzavretá tvár s prísnymi črtami, malými ústami a akoby do seba ponorenými očami človeka, ktorý poznal veľké utrpenie. 

Výrazovému zvnútorneniu zodpovedá naturalizmus detailov (kryštalicky sklovité slzy, ťažké viečka a vačky pod očami, rany na rukách), ale aj farebná škála s dominantnými červenými tónmi drapérie a pozadia, z ktorých sa o to pôsobivejšie vynára inkarnát Kristovho tela a znaky jeho telesnej i duševnej trýzne.

Ivan Rusina ● RUSINA, Ivan. Majstrovské diela nizozemského umenia na Slovensku = Masterpieces of Netherlandish Art in Slovakia. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2006.