Triptych Klaňania troch kráľov

Jan Mertens ml. – dielňa autora

datovanie:
miery: výška 72.5 cm, šírka 46.8 cm
výtvarný druh: maliarstvomaľba tabuľová
typ objektu: tabuľová maľba
žáner: náboženský motív
materiál: dubové drevo
technika: tempera
značenie:
inštitúcia: Slovenská národná galéria, SNG
kurátor: Zuzana Ludiková
inventárne číslo: O 6808
licencia: Creative Commons License voľné dielo
z celku: stredná tabuľa triptychu Kľaňanie troch kráľov O 6807, 6808, 6809
objednať reprodukciu stiahnuť

Antverpskú skupinu tvorcov preslávili aj neveľké oltárne triptychy, určené pre súkromnú bohoslužbu. KeОe bol o ne veľký záujem, vznikali aj viaceré ich repliky. Hlavnou, zjednocujúcou črtou triptychov bol námet strednej tabule — Klaňanie troch kráľov, ktorý sa pokladá za akýsi druh signatúry pre celú túto skupinu diel. Ústredný výjav dopĺňali dve scény na bočných krídlach; na ľavom zvyčajne Narodenie Krista (zriedkavejšie Zvestovanie), na pravom krídle Útek do Egypta (alebo Obriezka Krista).

Do tejto skupiny patrí aj náš galerijný triptych. Hlavný výjav na strednej tabuli s adorujúcimi kráľmi situoval maliar do ruín antického paláca, pričom základnú schému jeho architektonickej konštrukcie prevzal z kompozície Troch kráľov, ktorá sa pripisuje Bernardovi van Orley (Paríž, zbierka Pottiez). Vytvoril si však vlastné zoskupenie ústredných postáv, ktoré spolu s Ðalšou figúrou — Jozefom, vytvára uzavretý kruh okolo Madony.

Dôraz položil najmä na emotívnu úlohu farby a súzvuk jednotlivých farebných akordov, čo je vidieť predovšetkým na odevoch kráľov. Pri maľovaní ľavého krídla s Narodením Krista (Adoráciou dieťaťa) poslúžil maliarovi ako vzor rovnomenný výjav jeho majstra (Paríž, zbierka Barcilon). Prevzal od neho nielen architektonickú konštrukciu priestoru, ale aj zoskupenie postáv, adorujúcich anjelov a pastierov v pozadí.

Na pravom krídle so Zvestovaním — výtvarne najvýraznejšej časti triptychu — si síce vypomohol predlohou Rogera van der Weyden (okolo 1460, tzv. Columba oltár, Mníchov, Alte Pinakothek) avšak pri vlastnom maľovaní presvedčivo vystihol najmä materiály (brokátové rúcho anjela, nariasenú drapériu Márie) a precízne spracoval detaily (holubicu, čítací pult). 

Autorom nášho diela je nepochybne antverpský maliar z dielne Jana Mertensa ml. Pracoval s podobnou kompozičnou schémou, typom postáv i ornamentikou ako jeho majster, avšak zaostal za ním miestami neistou kresbou, v niektorých miestach nevyváženou kompozíciou a nie vždy presvedčivým stvárnením detailov.

Ivan Rusina ● RUSINA, Ivan. Majstrovské diela nizozemského umenia na Slovensku = Masterpieces of Netherlandish Art in Slovakia. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2006.