Vojenský tábor

Louis de Caulery

datovanie:
miery: výška 65.6 cm, šírka 50.1 cm
výtvarný druh: maliarstvo
typ objektu: závesný obraz
žáner: historický motív
figurálna kompozícia
materiál: drevo
technika: olej
značenie:
inštitúcia: Slovenská národná galéria, SNG
kurátor: Zuzana Ludiková
inventárne číslo: O 932
tagy: vojak kôň
v kolekciách:
licencia: Creative Commons License voľné dielo
objednať reprodukciu stiahnuť

V rokoch 1595 — 1596 vytvoril nizozemský maliar Hendrick  Goltzius (1558 — 1617) sériu alegorických kresieb siedmich planét: Saturn, Jupiter, Mars, Sol (Apollo), Venuša, Merkúr, Luna. Postavy koncipoval ako celofigurálne sochy božstiev stojacich na piedestáli, pričom patronát každej bol vyjadrený konkrétnym výjavom a v hornej časti znamením zverokruhu. Cyklus Goltziusových kresieb sa stal predlohou pre rovnomennú, avšak zrkadlovo obrátenú sériu grafických listov, ktoré okolo roku vytvoril Jan Saenredam (1565 —1607) a neskôr aj pre Jacoba Mathama.

Pre bratislavskú kompozíciu je rozhodujúci Saenredamov grafický list s postavou Marsa ako ochrancu vojny, pretože práve túto grafiku použil Caulery ako jej predlohu. V dolnej časti niesla nápis „Cernitur in dubio mea magna potentia bello, Per me mors tristis, per me victoria laeta“ (V nerozhodnej bitke mojou veľkou mocou je rozhodované, prostredníctvom mňa prichádza smrť žalostná, prostredníctvom mňa radostné víťazstvo), v terčíkoch znamenie Škorpióna a Barana. 

Kompozícia obrazu síce vychádza z grafického listu, ale tým, že chýbajú znamenia zverokruhu, sa zmenil charakter výjavu a namiesto alegorickej scény sa nám prihovára historický príbeh — dobýjanie mesta. Centrum výjavu tvorí na rozdiel od kresby zrkadlovo obrátená postava Marsa na piedestáli. Maliar pôvodne nahú postavu boha zahalil do odevu a kresliarske finesy nahradil maliarskou bravúrou.

Zmenil sa aj výzor vojakov. Ich trocha neprirodzené manieristické pózy nahradili mohutné, pevné, miestami až bábkovité figúry s výraznými obrysmi a typickou fyziognómiou. Pod Marsovou ochranou sa vojaci pripravujú na posledný rozhodujúci úder na už horiace mesto. Priestor medzi sochou a hradbami mesta je rozčlenený prostredníctvom skupín vojakov do niekoľkých základných obrazových plánov, pričom na rozdiel od grafiky jeden zhluk postáv pribudol.

Horizontálny ráz kompozície v porovnaní s predlohou zdôrazňujú farebne a svetelne zvýraznené hradby horiaceho mesta v pozadí. V kompozícii obaja tvorcovia, Goltzius aj Caulery, využili vertikálne prvky (postava Marsa, „les“ kopijí vojakov), prísnosť geometrickej siete však zmiernili použitím viacerých diagonál v prvom pláne. Caulery však napriek tomu zaostal za grafickou predlohou.

Antverpský maliar Louis de Caulery ako predstaviteľ maliarstva začiatku 17. storočia vychádza svojím slohovým názorom z manierizmu, avšak typom postáv, kompozičnými princípmi, výraznou farebnosťou a pastóznym rukopisom už ohlasuje počiatky baroka. Voľbou svojich tém — biblických, mytologických, alegorických i žánrových výjavov — patril k všestranným umelcom.

Ivan Rusina ● RUSINA, Ivan. Majstrovské diela nizozemského umenia na Slovensku = Masterpieces of Netherlandish Art in Slovakia. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2006.