Spišský rezbár zo začiatku 16. storočia, Majster Pavol z Levoče – Svätý Ondrej zo Strážok
datovanie:
miery: výška 106.5 cm, šírka 35.0 cm, hĺbka 28.0 cm
výtvarný druh: sochárstvoskulptúra
žáner: figurálna kompozícia
materiál: lipové drevo
technika: rezba
zlátenie
polychrómia
značenie:
inštitúcia: Slovenská národná galéria, SNG
kurátor: Dušan Buran
inventárne číslo: P 138
v kolekciách:
z celku: pôvodne súčasť mariánskeho neskorogotického oltára zo Strážok
objednať reprodukciu

Svojou technológiou skôr netypická skulptúra, v podstate rafinovane spracovaný reliéf s prekvapivým priestorovým účinkom, pôvodne stála po boku Madony na jednom z bočných oltárov Kostola Sv. Anny v Strážkach z roku 1524. Vysokú kvalitu dokumentuje rad detailov, najmä však precízne stvárnenie hlavy. Účinok mimiky je založený na kontraste medzi jemnou štruktúrou svalov a vrások na jednej strane a zostrihnutými vlasmi s bohatou bradou na druhej. Celok predstavuje ukážku suverénneho spišského rezbárstva, zrejme bezprostredne dielo Majstra Pavla z Levoče.

Dušan Buran, Nestex : nestála expozícia Slovenskej národnej galérie. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2014.


 

Obe skulptúry Mariánskeho oltára v Strážkach (okrem sochy v SNG sa na mieste zachovala ešte centrálna postava Madony tretia socha je nezvestná) čerpajú z úspešného sochárskeho štýlu Majstra Pavla okolo roku 1500. Rozoznať to najmä na kučerách a tvári Sv. Ondreja, hoci aj vo výraze a v technológii nedosahujú majstrovu bravúrnosť.

Aj medzi spomenutými dvoma sochami však vidno určité odlišnosti. Ondrej na rozdiel od konvenčnej Madony predstavuje vo svojom odvážnom postoji a vypracovaných rukách predsa len vyššie umelecké ambície umocnené záujmom o anatomické detaily na prstoch alebo vráskavej „stareckej“ tvári. Prípadnú atribúciu konkrétnemu sochárovi, resp. vzťah k dielni Majstra Pavla spomenuté rozdiely však len komplikujú: Nie je možné s určitosťou povedať, či máme do činenia so skulptúrami Pavlových talentovaných epigónov alebo (niekdajších?) členov (niektorej?) jeho dielne.

Datovanie celku oltára sa viaže na letopočet 1524, z ktorého tri číslice sú dodnes čitateľné na modliacom pultíku Panny Márie na scéne Zvestovania, namaľovanej na krídle retabula. Pozoruhodné je, že v tomto období zrejme už boli uzavreté práce na Hlavnom oltári sv. Jakuba v Levoči. Zabezpečilo to nielen nárast popularity Pavlovho štýlu v širokom okolí, lež z hľadiska „pracovno-právnych“ vzťahov mohla takáto situácia uvoľniť kapacity pre niekdajších členov početnej levočskej dielne. V 20. rokoch 15. storočia z nej totiž poznáme menej spoľahlivo datovaných sochárskych prác.
 

Dušan Buran ● 111 diel zo zbierok = works of art from the collection / Editori Dušan Buran, Katarína Müllerová ; [Katarína Bajcurová]. -- Bratislava : SNG ; Slovart, 2008.