Sv. Pavol pustovník

Georg Raphael Donner – okruh autora

Georg Raphael Donner – Sv. Pavol pustovník
datovanie:
miery: výška 230.0 cm, šírka 80.0 cm, hĺbka 77.0 cm
výtvarný druh: sochárstvoskulptúra
materiál: pieskovec
technika: sekanie
inštitúcia: Slovenská národná galéria, SNG
inventárne číslo: P 1950
v kolekciách:
objednať reprodukciu

Sv. Pavol z Téb, jeden z prvých kresťanských pustovníkov, patrí k hlavným svätcom neskoršej rehole paulínov. Jeho socha bola spolu s pendantom – Sv. Antonom Veľkým, súčasťou hlavného oltára kostola paulínov v Marianke, ktorý svojej materskej reholi v roku 1736 venoval ostrihomský arcibiskup Imrich Esterházy. Sochárska výzdoba bola zavŕšením radikálnej premeny interiéru kostola, ktorú počiatkom 18. storočia inicioval generálny vikár rehole Andrej Kollenich.

Podľa zachovaných archívnych dokladov bol Esterházy aj pôvodcom ideového konceptu a samotný vzhľad navrhol významný rakúsky sochár Georg Raphael Donner. Inšpiroval sa pri tom zrejme starším „pomníkom zmierenia“ od Jozefa Emanuela Fischera z Erlachu pre Ráb (Györ). Podoba dnes nezachovaného oltára z Marianky je známa z grafického znázornenia Jozefa Jägera a snímky bratislavského fotografa Eduarda Koziča z roku 1865.

Atektonické dielo iluzívne previazané s reálnou architektúrou presbytéria sa skladalo z dvoch vizuálne odlíšených častí. Nad menzou sa v stredovej osi nadstavca dvíhalo vysoké tabernákulum flankované po stranách dvojicou zmienených rehoľných svätcov, centrom však bola anjelmi nesená stredoveká soška Madony nad náznakom studne. V roku 1877 bol donnerovský oltár v dôsledku regotizácie objektu nahradený neogotickým, pričom sa zachovala len uctievaná Madona a dvojica mierne nadživotných sôch pustovníkov od neznámeho Donnerovho nasledovníka. Tie boli prenesené do parku pred kaplnku a neskôr nahradené kópiami z umelého kameňa, zatiaľ čo originály sa po reštaurovaní stali súčasťou stálych expozícií SNG.
 

Katarína Chmelinová ● 111 diel zo zbierok = works of art from the collection / Editori Dušan Buran, Katarína Müllerová ; [Katarína Bajcurová]. -- Bratislava : SNG ; Slovart, 2008.