Objektívna príčina

Ivan Štěpán

Ivan Štěpán – Objektívna príčina
datovanie:
miery: výška 94.0 cm, šírka 73.5 cm
výtvarný druh: sochárstvoobjekt
materiál: epoxid
reálie
technika: kombinovaná technika
značenie:
inštitúcia: Slovenská národná galéria, SNG
inventárne číslo: P 2613
v kolekciách:
objednať reprodukciu

Autor bol všestranným umelcom, ktorý sa venoval úžitkovej grafike, scénografii, kreslenému humoru, ale tiež tvorbe objektov a asambláží v intenciách surrealizmu a dadaizmu. Koncom 60. rokov 20. storočia sa priklonil k dematerializovanejším umeleckým stratégiám – fotografickému konceptu a akčnému umeniu.

Ivan Štěpán svoje objekty vytváral spôsobom, že do nájdeného skrinkovitého či puzdrovitého útvaru vkladal ďalšie drobné predmety na spôsob relikviára. Často sa objavujúcim prvkom bola manekýnka, resp. bábika, ktoré využíval buď ako dominantné solitéry (Objektívna príčina, 1966) alebo dosahoval špecificky znepokojivý efekt ich akumuláciou (Menu, 1966). Manekýnka a bábika patrili od 30. rokov k často využívanému motívu (nielen) surrealistického umenia, medzi najznámejšie príklady zo zahraničia patrí napr. tvorba Hansa Bellmera. 

Predstavitelia surrealizmu boli v rámci európskeho kontextu medzi prvými, ktorí rozpoznali hodnotu detskej tvorby či „umenia bláznov“. Oceňovali najmä autenticitu, s ktorou sa u tvorcov s psychickými poruchami nekontrolovane prejavovalo ich nevedomie. V českom kontexte treba spomenúť napríklad filmovú a výtvarnú tvorbu Jana Švankmajera, ktorý je aj významným zberateľom art brut. Vystavené dielo I. Štěpána Objektívna príčina reprezentuje práve túto ideovú líniu umenia 20. storočia.

Alexandra Tamásová ● katalóg k výstave Medzi selankou a drámou – príbeh zbierky insitného umenia v SNG