Lapač č. 10

Rastislav Sedlačík

datovanie:
miery: výška 209 cm, šírka 160 cm, hĺbka 12 cm
výtvarný druh: iné médiá/objekt
žáner: konceptuálny motív
materiál: PVC
drevo
technika: akryl
inštitúcia: Súkromný majetok
tagy: nános monochróm čas
v kolekciách:

„Vybraný monochróm plochy vznikol komprimáciou fotografie obrazu kamery snímajúcej priestor. Prostredníctvom metódy váženého priemeru tohto záznamu bol uskutočnený prevod do konkrétneho tónu vo farebnej škále RAL. Koncepcia prepája digitálne technológie s expandovanou podobou maľby. Pridelený tón bol následne aplikovaný a zmiešaný s retarderom a emulziami predlžujúcimi proces schnutia. Realizované na PVC banerovine, ktorá spĺňa náročne podmienky pre prácu s akrylátovými a olejovými farbami v mimoateliérovom prostredí. Lapač bol konfrontovaný v rôznych časových a svetelných špecifikách, na základe ktorých menil farebnú škálu. Časový rozsah bol ohraničený rozpätím trvania výstavy. Proces bol zaznamenávaný.

Projekt priamo nadviazal na predošlé výstupy a realizácie. Je platformou, sondou generovanou okolím mestskej krajiny – jeho prostredím a vplyvom. Ovplyvňujúce činitele vznikajú prirodzeným procesom prírodných dejov (uvoľňovanie a nálet prírodných častíc), ale aj vplyvom odvodeným od ľudskej činnosti v krajine. Nosiče a ich materiálové riešenia podliehajú špecifikám vybraných lokalít, nie sú však presne vymedzené formálnymi pravidlami, sú skôr tekutými – živými plochami – maľbami. Predovšetkým ide o vytvorenie aktívnej plochy, ktorá dokáže byť funkčnou vo vzťahu k procesu zachytávania odrazu, reflexie.“ – Rastislav Sedlačík

Alexandra Tamásová ● Katalóg k výstave Do divočiny