Lapač č. 10

Rastislav Sedlačík

datovanie:
miery: výška 209 cm, šírka 160 cm, hĺbka 12 cm
výtvarný druh: iné médiá/objekt
žáner: konceptuálny motív
materiál: PVC
drevo
technika: akryl
inštitúcia: Súkromný majetok
tagy: nános monochróm čas

„Vybraný monochróm plochy vznikol komprimáciou fotografie obrazu kamery snímajúcej priestor. Prostredníctvom metódy váženého priemeru tohto záznamu bol uskutočnený prevod do konkrétneho tónu vo farebnej škále RAL. Koncepcia prepája digitálne technológie s expandovanou podobou maľby. Pridelený tón bol následne aplikovaný a zmiešaný s retarderom a emulziami predlžujúcimi proces schnutia. Realizované na PVC banerovine, ktorá spĺňa náročne podmienky pre prácu s akrylátovými a olejovými farbami v mimoateliérovom prostredí. Lapač bol konfrontovaný v rôznych časových a svetelných špecifikách, na základe ktorých menil farebnú škálu. Časový rozsah bol ohraničený rozpätím trvania výstavy. Proces bol zaznamenávaný.

Projekt priamo nadviazal na predošlé výstupy a realizácie. Je platformou, sondou generovanou okolím mestskej krajiny – jeho prostredím a vplyvom. Ovplyvňujúce činitele vznikajú prirodzeným procesom prírodných dejov (uvoľňovanie a nálet prírodných častíc), ale aj vplyvom odvodeným od ľudskej činnosti v krajine. Nosiče a ich materiálové riešenia podliehajú špecifikám vybraných lokalít, nie sú však presne vymedzené formálnymi pravidlami, sú skôr tekutými – živými plochami – maľbami. Predovšetkým ide o vytvorenie aktívnej plochy, ktorá dokáže byť funkčnou vo vzťahu k procesu zachytávania odrazu, reflexie.“ – Rastislav Sedlačík

Alexandra Tamásová ● Katalóg k výstave Do divočiny