Bojujúci plagát

Peter Cibula

Peter Cibula – Bojujúci plagát
datovanie:
miery: neznáme
výtvarný druh: úžitkové umenie
typ objektu: plagát
žáner: symbolický motív
materiál: papier
technika: ofsetová tlač
značenie:
inštitúcia: Archív výtvarného umenia, AVU SNG
tagy: propaganda holubica kosák kladivo hviezda expozícia

V Zbierke grafického dizajnu a plagátu SNG má najväčší priestor kultúrny afiš v časovom zábere od konca 19. storočia po súčasnosť. Celkom výraznú skupinu, viac ako 500 diel, v nej tvoria propagandistické plagáty. Časť z nich sa do zbierky dostala prevodmi z vydavateľstva Pravda (kde sa vydávali propagačné materiály pre celé Slovensko), ďalšiu skupinu plagátov poskytlo galérii ako základ zbierky „úžitkovej grafiky“ v roku 1962 Umeleckopriemyselné múzeum v Prahe a podstatný diel prác pribudol ako výsledok akvizičnej činnosti v 70. a 80. rokoch 20. storočia. 

Kolekcia sa budovala s ohľadom na svojbytný autorský názor a najmä v polohe návrhu, a tak sa v nej pravidelne ocitali viaceré diela z protežovaných prehliadok angažovanej tvorby. Bola reprezentačnou, nekaždodennou a peknou tvárou politickej objednávky. 

Fázová obľuba politického a agitačného plagátu sa koncom 70. rokov prejavila v akútnej potrebe mobilizovať ľahostajnú a voči ideálom socializmu značne rezistentnú verejnosť viac, adresnejšie a komplexnejšie. Tak vznikla prvá a svojho druhu jediná Stála expozícia slovenského politického plagátu. Bola inštalovaná na Zvolenskom zámku a prostredníctvom tvorby „takmer všetkých predstaviteľov tohto výtvarného žánru…“ zrejme naplnila ambície kultúrno-politických aparátčikov. Čo vraveli na expozíciu bežní ľudia, nevieme, ale celkom výstižne to zhrnul titulok Pravdy (sic!): „Politický plagát usvedčuje.“

Viera Kleinová ● „Sedem vecí o…“ propagande v Zbierke plagátu a grafického dizajnu (medium.com)