Fotografie (32)

Ľubomír Ďurček

Ľubomír Ďurček – Fotografie (32)
datovanie:
miery: neznáme
výtvarný druh: iné médiá
žáner: konceptuálny motív
materiál: papier
technika: kombinovaná technika
inštitúcia: Súkromný majetok
v kolekciách:
z cyklu: Fotografie

 

Niekedy v polovici 70. rokov začal Ľubomír Ďurček (1948) pracovať na svojom rozsiahlom otvorenom diele Fotografie. Išlo o situačné zásahy do dennej tlače, neskôr prefotografované. Novinovú stránku Ďurček vnímal ako príznakovú informačnú plochu, ktorej deficity či mimovoľné konceptuálno-typografické absurdity si pozorne všímal a graficky vyhodnocoval. Popri iných technikách (vyfarbovanie, dokresľovanie, vytrhávanie z kontextu) pracoval často preparovaním – pointu tvoril vymazávaním.

V jednotlivostiach sa možno Ďurčekove Fotografie podobajú na súdobé práce kolegov (najmä Kollera), kontext je však iný a odlišná je i komplexná citlivosť a diagnostika socialistickej „grafiky tlačovín“.

Petra Hanáková ● Delete. Umenie a vymazávanie / Art and Wiping Out, SNG, 2012