Moc Slnka (Kompozícia III.)

Eugen Krón

datovanie:
miery: výška 50.6 cm, šírka 39.8 cm
výtvarný druh: grafikavoľná
typ objektu: závesný obraz
žáner: figurálna kompozícia
materiál: papier
technika: litografia
značenie:
inštitúcia: Východoslovenská galéria, VSG
kurátor: Miroslav Kleban
inventárne číslo: G 2026
z cyklu: Človek (6 litografií)

Rodák zo Sobraniec, Eugen Krón (1882 – 1974) sa v Košiciach zastavil iba „na chvíľu“, nakoniec bol z toho dlhší pobyt medzi rokmi 1919 – 1927, počas ktorých pri Východoslovenskom múzeu založil a viedol kresliarsku a grafickú školu (1921), medzi frekventantov školy patrili napríklad aj Koloman Sokol a Július Jakoby. Z tvorivého hľadiska patril pobyt v Košiciach k najplodnejším v jeho živote, neskôr pôsobil v Miláne, Ríme a v Budapešti, ale jeho tvorba už nedosiahla úroveň tej košickej. 

Ako proletkultovského umelca – zástancu hnutia za rozvoj kultúry a umenia orientovaných na záujmy proletariátu – ho zaujali hlavne mesianistické, utopické predstavy príchodu nového svetového poriadku, ktoré boli (nielen) v košickej – ľavicovej – atmosfére 20. rokov mimoriadne živé. Umenie košických modernistov smerujúce od secesného expresionizmu, dotyky s kubizmom cez symbolizmus až po primitivizujúci cézannizmus sociálneho umenia bolo prvým prejavom autentickej moderny vo výtvarnom umení Slovenska.

Od antiky bolo métou a ústredným menovateľom európskeho umenia vychádzajúceho z klasickej tradície. V 20. storočí sa s telom začalo narábať oveľa radikálnejšie, ale aj mnohostrannejšie; telesné formy sú podrobované analýze, rozkladu (kubizmus), deformácii a deštrukcii (expresionionizmus), fragmentarizácii (surrealizmus), ba až zrušeniu, veď napokon sa z obrazu strácajú (abstraktné umenie).

Obaja, Konštantín Bauer (Proletári, 1925), tak aj Eugen Krón (Moc slnka, 1922) pracujú s motívmi ľudského tela, ktorého proporcie a tvary sú cielene a zámerne podrobené deformácii. Kým však Bauer cez ňu mieri k zdôrazneniu temných stránok bytia a ľudia na jeho obrazoch sú skôr manipulovanými obeťami násilia, neprávosti, ktorá je na nich páchaná, Krónovo poňatie telesnosti je vecnejšie a harmonickejšie, jeho hrdinovia síce padajú v boji za lepší svet, ale sú zároveň aj jeho tvorcami, resp. symbolickými nositeľmi vízií novej a spravodlivejšej spoločnosti.

Katarína Bajcurová ● Moderna ...to najlepšie čo doma (v galérii) máme... (29. 3. - 30. 9. 2012 : Slovenská národná galéria, Bratislava)