Pri sargofágu

Willem de Poorter

Willem de Poorter (1608 Haarlem, Holandsko – 1668 tamtiež) bol predstaviteľom holandského barokového maliarstva. Venoval sa prevažne maľbe komorných zátiší, historickým a alegorickým témam. Od roku 1631 aktívne pôsobil v Haarleme ako registrovaný člen haarlemského Cechu sv. Lukáša. Jeho výtvarné školenie a maliarske začiatky nie sú známe. Niektoré zdroje ho zaradzujú do okruhu Rembrandtovej školy. V odbornej literatúre sa uvádza, že bol žiakom Rembrandta v Leidene v rokoch 1629 – 1630, iné zdroje zasa uvádzajú jeho pôsobenie v Rembrandtovej dielni v Amsterdame v rokoch 1631 – 1633.

Podľa Rembrandtovho vzoru Poorter pracuje s inscenovanou scénou, ktorá je vsadená do tmavého interiéru s nejasne črtajúcim sa pozadím. Našu pozornosť sa maliar snaží upriamiť na bohato zdobený sarkofág, ktorý je centrálnym bodom kompozície a ďalšie sakrálne a svetské predmety umiestnené okolo stredového motívu. Podobne ako španielski barokoví majstri, aj Poorter sa prostredníctvom jemnej maľby snaží zdôrazniť vlastnosti zobrazovaných predmetov (kov, sklo, perly, textília a pod.). Niektorí znalci umenia nepovažujú Willema de Poortera iba za Rembrandtovho žiaka, ale skôr za jeho nasledovateľa. Obraz Nad sarkofágom predstavuje v zbierke galérie dielo s najvzdialenejšou provenienciou.

datovanie:
miery: výška 28.7 cm, šírka 35.7 cm
výtvarný druh: maliarstvo
žáner: figurálna kompozícia
v kolekciách:
materiál: drevo
technika: olej
značenie:
inštitúcia: Východoslovenská galéria, VSG
inventárne číslo: O 1121
licencia: Creative Commons License voľné dielo

vyhľadávať podľa farieb diela