Římský lid se posmívá básníkovi Vergiliovi, pověšenému z okna v koši

Lucas van Leyden

date:
measurements: 238 x 185 mm
work type: graphics
genre: figural
material: paper
technique: copperplate
inscription:
institution: Památník národního písemnictví, PNP
inventory number: IG 712