Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Ruské vojsko pri Bratislave v roku 1849

Joseph Heicke

date:
measurements: výška 88.0 cm, šírka 105.4 cm
work type: maliarstvoobraz závesný
genre: vojnový motív
material: plátno
technique: olej
inscription:
institution: Galéria mesta Bratislavy, GMB
inventory number: A 336
in collections:
Rakúsky maliar Josef Heicke vyštudoval viedenskú Akadémiu výtvarných umení a po ukončení školy sa stal vyhľadávaným maliarom historických a žánrových obrazov. V roku 1842 podnikol cestu do Talianska i do Orientu a poznal aj oblasť Uhorska. Stal sa vyhľadávaným umelcom vďaka živosti a záujmu o detail, ktoré môžeme pozorovať hlavne na scénach z revolučných udalostí rokov 1848/1849. Obraz Ruské vojsko pri Bratislave (Prešporku) v roku 1849 sa pôvodne nachádzal v zbierke kráľa Ludvíka III. Bavorského a pochádzal z pozostalosti cisára Františka Jozefa I. Scéna zachytáva v popredí ruské vojsko, ktoré okrem vojakov na koňoch alebo pochodujúcich má so sebou aj zrekvírovaný dobytok. Heicke umiestnil výjav na pravý breh Dunaja, pričom Bratislavský hrad sa nachádza na hradnom návrší v pozadí. Zdôraznil viac krajinu a žánrovosť scény ako jej historické vyznenie.

Katarína Beňová ● Katalóg k výstave Biedermeier (2015)