Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Kráľ Svätopluk so synmi

Ján Ladvenica

Ján Ladvenica (1898—1947) pôsobil predovšetkým ako divadelný scénograf, ale vo voľnej tvorbe urobil azda najviac úkrokov k vtedajšiemu režimu a k vyjadreniu jeho propagandistickej ideológie založenej na idylicko-romantických predstavách o minulosti národa. „Prostomyseľná krása jeho obrazovej poetiky mala najbližšie k akejsi... obmene ľudovej rozprávky, predvádzajúcej bájnu národnú minulosť v polohe sladkastej idyly mýtického vidieckeho života“ (Oslobodené územie, 1941Zo Ždiaru, 1942). Miestami naivizujúco-schematická poetika jeho malieb a akvarelov však bola v grafike vystupňovaná až k akémusi „novogermánskemu“ siláctvu (album Boj o slobodu, 1938).

Katarína Bajcurová ● Sen x skutočnosť Umenie & Propaganda 1939—1945 (Slovenská národná galéria, 2016)

date:
measurements: výška 70.0 cm, šírka 49.0 cm
work type: maliarstvo › obraz závesný
in collections:
material: kartón
technique: akvarel
inscription:
institution: Galéria mesta Bratislavy, GMB
inventory number: A 3477