Fasáda záhrad. domu s balkónom

Karl Feigler

date:
measurements: výška 27.0 cm, šírka 22.0 cm
work type: kresbaprípravná
genre: architektonický motív
material: paper
technique: pencil
aquarelle
watercolor
inscription:
institution: Galéria mesta Bratislavy, GMB
inventory number: C 4870