Majáles umelcov na Železnej studienke

Károly Sterio

date:
measurements: výška 48.0 cm, šírka 68.0 cm, výška 52.0 cm, šírka 70.0 cm
work type: grafikavoľná
genre: portrait
material: paper
technique: lithography
inscription:
institution: Galéria mesta Bratislavy, GMB
curator: Martina Vyskupová
inventory number: C 6512

Majáles neznámych prešporských (bratislavských) umelcov na Železnej studničke od Karola Sterio (1821-1862) z roku 1844 až 1848 nám približuje nenútenú uvoľnenú zábavu, no popri tom káždý jeden z umelcov je portrétovaný s dostatočnou vážnosťou. Inšpirácia nepochybne naväzuje na námet tzv. veselej spoločnosti, ktorý bol v nizozemskom a flámskom umení 17. storočia tak populárny.

Zatiaľ sa nám nepodarilo identifikovať konkrétnych umelcov, i keď Sterio nepochybne spoločnosť týchto mladých mužov poznal, nakoľko medzi rokmi 1838 a 1848 pôsobil v Prešporku. Ako talentovaný syn gréckych emigrantov narodený v Szászkabánya sa dostal na štúdium na Viedenskú akadémiu, kde nastúpil v roku 1840. Vytváral portréty pre účastníkom prešporského snemu a máme doložené, že pôsobil aj v Betliari pre rodinu Andrássy alebo v Šoproni. Neskôr sa natrvalo usadil v Pešti, kde mal ateliér na Váci út.