Štúdia kľačiaceho

Ladislav Mednyánszky

Ladislav Mednyánszky – Štúdia kľačiaceho
date:
measurements: výška 18.5 cm, šírka 20.0 cm
work type: kresbaprípravná
genre: figurative composition
material: paper
technique: pencil
inscription:
institution: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, GPB
inventory number: K 509