Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Bez názvu

Emil Makovický

date:
measurements: výška 26.0 cm, šírka 19.0 cm, výška 35.0 cm, šírka 25.0 cm
work type: kresba › prípravná › ilustrácia › návrh
genre: figurálny motív
animálny motív
material: papier
technique: ceruza
inscription:
institution: Galéria umelcov Spiša, GUS
inventory number: K 1366
zo súboru: ilustrácií ku knihe Pavol Dobšinský: Prostonárodné slovenské povesti, zv. V., MS Martin 1951

search by similar colours