Ilona Németh – Kreslá
date:
measurements: minutáž 0.54 s
work type: inštaláciapriestorováiné médiávideoinštalácia
genre: figurative composition
material: wood
armchair
technique: upholstery
stitching
inscription:
institution: Nitrianska galéria, NGN
inventory number: F 30
in collections:

Video inštalácia Kreslá pozostáva zo štyroch kresiel evokujúcich dizajn 60. rokov 20. storočia, ktoré sa viažu na intímne domáce prostredie autorky a sú spomienkou na interiér bytu, v ktorom prežila detstvo. Súčasťou inštalácie je videoprojekcia,  prostredníctvom ktorej je na jedno z vystavených kresiel premietaný obraz ľudí opakovane si sadajúcich a následne  vstávajúcich z kresla. Video obraz je projektovaný tak, že okoloidúci pozorovateľ má v istom momente pocit reálne prítomných postáv. Keďže inštalácia je interaktívna a divák si môže do kresla reálne sadnúť, stáva sa jeho súčasťou.

Autorka prostredníctvom skutočných a iluzórnych ľudských postáv konfrontuje nielen protichodné kategórie reálneho a fiktívneho, ktoré hrajú vo výtvarnom umení významnú úlohu. Dôležitým prvkom sa stáva intimita situácie, pretože autorka pracuje s pamäťou rodiny a vlastnými spomienkami, do ktorých necháva vstúpiť samotných divákov. V tomto diele, podobne ako v ďalších projektoch (Časť, 2000, Pozvanie na výstavu, 2001), tematizuje prepojenie verejného a súkromného.

 

Barbora Geržová ● Virtuálna galéria NG