Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Hermes - Sacharatos, zo série Hermeneutiká

Ladislav Čarný

Ladislav Čarný – Hermes - Sacharatos, zo série Hermeneutiká
date:
measurements: výška 50.0 cm, šírka 25.0 cm, hĺbka 25.0 cm,
work type: sochárstvobusta
material: kombinovaný materiál
cukor
sadra
technique: kombinovaná technika
lepenie
odlievanie
inscription:
institution: Nitrianska galéria, NGN
inventory number: P 454
in collections:
zo série: Hermeneutiká

Séria Hermeneutiká pozostáva z procesuálnych plastík, ktoré autor vytvoril z netypických sochárskych materiálov, akými sú potraviny (cukor, soľ), rastlinné či živočíšne produkty (vosk), alebo ide o výsledok prírodného procesu korózie (hrdza). Ako napovedá samotný názov, diela odkazujú na antického boha Herma zobrazovaného s dvomi tvárami.

Tento motív autor použil už v 70. rokoch, keď zadnú časť sadrového odliatku antickej hlavy premodeloval olejomaľbou do podoby en face (Hermes ako Jánus). Aj východiskom aktuálnej série sa stal identický odliatok, ktorý autor spracoval v štyroch materiálových verziách. Použitím špecifických materiálov a procesov (napríklad roztápanie vosku, kryštalizácia soli, korózia železa) sa východisková plastika deformuje, jej tvary sa v krajnom prípade deštruujú. Názov série Hermeneutiká je tiež vtipnou slovnou hrou odkazujúcou na hermeneutiku, filozofickú disciplínu, ktorá je chápaná ako teória vysvetľovania.

Už v 90. rokoch autor uplatnil podobný princíp ako v sérii Hermeneutiká, kedy sa do centra jeho pozornosti dostala práca s privlastnenou sochárskou predlohou, využitie neštandardného sochárskeho materiálu a procesuálnosť. 14 papierových odliatkov jednej z charakterových hláv F. X. Messerschmidta (1736 – 1783), ktoré autor pripravil pre retrospektívnu výstavu v PGU v Žiline, naočkoval hnilobnými baktériami. Jednotlivé odliatky uzatvoril do sklenených vitrín, v ktorých naštartoval proces rozkladu. Ten sa pre neho stal symbolom recyklácie a návratu k prírode. Pre túto skupinu autorových diel sa kľúčovým slovom stáva práve recyklácia, ktorej prostredníctvom vstupuje nielen do dialógu s dejinami umenia, ale aj s ideou originality.

Barbora Geržová ● Virtuálna galéria NG