Pastier s ovečkou v náručí

Jozef Medvecký Beňo

Jozef Medvecký Beňo – Pastier s ovečkou v náručí
date:
measurements: výška 18.8 cm
work type: sculpture
genre: religious motif
material: linden wood
technique: cutting
inscription:
institution: Oravská galéria, OGD
inventory number: P 1147
in collections:
z celku: Betlehem (17 figúrok + maštaľ)