Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Minimal Beslan

Radovan Čerevka

Radovan Čerevka – Minimal Beslan
date:
measurements: šírka 322.0 cm, dĺžka 280.0 cm, výška 36.0 cm
work type: intermédiáinštalácia
material: drevená vláknitá doska
sadra
akryl
polystyrén
technique: inštalovanie
inscription:
institution: Považská galéria umenia, PGU
inventory number: I 54