Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Pred horami. Fabrika

Ivan Šimko

Ivan Šimko - Pred horami. Fabrika
date:
measurements: výška 11.9 cm, šírka 14.6 cm, výška 11.9 cm, šírka 14.6 cm
work type: kresba › prípravná
genre: veduta
material: papier, nažltlý
technique: ceruza
inscription:
institution: Stredoslovenská galéria, SGB
inventory number: K 1827