Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Súbor kresieb. (Kresba č.18)

Emil Makovický

Emil Makovický - Súbor kresieb. (Kresba č.18)
date:
measurements: výška 45.5 cm, šírka 33.0 cm (dielo bez rámu)
material: papier, priesvitný, nažltlý
technique: ceruza
pero, čierne
institution: Stredoslovenská galéria, SGB
inventory number: K 2158 / r