Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯
Běla Kolčáková - Klebetnice
date:
measurements: výška 21.6 cm, šírka 25.0 cm, výška 28.0 cm, šírka 35.2 cm
work type: kresbafunkčnáilustráciaknižná
material: papier, výkresový, nažltlý
technique: koláž
inscription:
institution: Stredoslovenská galéria, SGB
inventory number: K 427