Rekonštrukcia a dostavba obchodného domu Dunaj v Bratislave (1. variant). Štúdia. Situácia. M 1:500.

Vladimír Dedeček

Vladimír Dedeček – Rekonštrukcia a dostavba obchodného domu Dunaj v Bratislave (1. variant). Štúdia. Situácia. M 1:500.
date:
measurements:
work type: architecture
object type: architektonický návrh
material: ozalit
technique: printing
pen
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: A 1716/3
order reproduction