Líniové centrum obchodu a služieb v Devínskej Novej Vsi – objekt 1. Zadanie a projekt stavby na vydanie stavebného povolenia. Pohľad P2. M 1:100.

Vladimír Dedeček

Vladimír Dedeček – Líniové centrum obchodu a služieb v Devínskej Novej Vsi – objekt 1. Zadanie a projekt stavby na vydanie stavebného povolenia. Pohľad P2. M 1:100.
date:
measurements:
work type: architecture
object type: architektonický návrh
material: ozalit
technique: printing
pen
pencil
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: A 1731/21
order reproduction