Líniové centrum obchodu a služieb v Devínskej Novej Vsi – objekt SO 1. Projekt – časť E. Rez r3. M 1:50.

Vladimír Dedeček

Vladimír Dedeček – Líniové centrum obchodu a služieb v Devínskej Novej Vsi – objekt SO 1. Projekt – časť E. Rez r3. M 1:50.
date:
measurements:
work type: architecture
object type: architektonický návrh
material: ozalit
technique: printing
pen
yellow pencil
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: A 1732/15
order reproduction