Líniové centrum obchodu a služieb v Devínskej Novej Vsi – objekt 1. Projekt stavby. Časť B: Súhrnná sprievodná správa.

Vladimír Dedeček

Vladimír Dedeček – Líniové centrum obchodu a služieb v Devínskej Novej Vsi – objekt 1. Projekt stavby. Časť B: Súhrnná sprievodná správa.
date:
measurements:
work type: architecture
object type: architektúra
material: paper
technique: printing
pen
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: A 1732/3d
order reproduction