Rehabilitačno-rekreačné zariadenie Považských strojární v Starej Lesnej. Exteriér.

Josef Struhař – author of architecture, Rajmund Müller – photograph

date:
measurements: výška 18.1 cm, šírka 23.9 cm
work type: architecture
object type: fotografia
material: photographic paper
technique: black and white positive
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
curator: Denis Haberland
inventory number: A 1887
tags: budova
credit: Archív Rajmunda Müllera
order reproduction