Návrh domu osvety a závodných klubov, III.typ - 400 sedadiel. Bočný pohľad (M1:100)

Ladislav Beisetzer, Ján Kočí, Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT v Bratislave, Neznámy autor

Ladislav Beisetzer, Ján Kočí, Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT v Bratislave, Neznámy autor – Návrh domu osvety a závodných klubov, III.typ - 400 sedadiel. Bočný pohľad (M1:100)
date:
measurements: výška 18.4 cm (fotografia)
šírka 23.7 cm
work type: architecture
material: photographic paper
technique: black and white positive
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: A 355/7
order reproduction