Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Súťaž na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Návrh č. 3. Panel č. 3.

Ján Vasičák, Ľubomír Ondrejka, Boris Hrbáň

date:
measurements: výška 100.2 cm, šírka 70.0 cm
material: papier
kapa
technique: tlač
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: DD 265/3