Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Súťaž na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Návrh A (došlý po termíne). Panel č. 3.

Branislav Somora, Peter Hudák, Matúš Podskalický, Pavol Škovránek

date:
measurements: výška 100.3 cm, šírka 70.0 cm
work type: architektúra
material: papier
kapa
technique: tlač
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: DD 292/3
order reproduction