Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Figurálne štúdie 17.

Ladislav Mednyánszky

date:
measurements: výška 54.5 cm, šírka 44.6 cm
work type: kresba › prípravná › štúdia
genre: figurálna štúdia
material: papier, biely
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: K 11204/a-b
zo súboru: štúdie