date:
measurements: výška 29.9 cm, šírka 21.0 cm
work type: drawingnaive art
genre: figurative composition
material: carton
technique: combined technique
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: N 692
tags: loď postava tvár ornament
order reproduction

Autorka pochádza z východného Turecka. Rané detstvo prežila obklopená fantastickou prírodou, ktorá spolu s prostredím tradičnej kurdskej society a umeleckou kultúrou zohrala dôležitú úlohu pri formovaní jej osobnosti. Zákerný vírus myelitis spôsobil v roku 1979 dramatický zvrat v jej živote. Nemohla ukončiť pedagogickú školu a celkom ochrnutá zápasila dva roky so zákernou chorobou. 

V roku 1987 spoznala nemeckého maliara – autodidakta Karla-Otta Bocka, odišla s ním do Hamburgu a získala nemecké občianstvo. 

Originálny výtvarný prejav autorky sa začal rozvíjať okolo roku 1990. Navštevovala hamburskú umeleckú skupinu Die Schlumper pre hendikepovaných ľudí a začala tvoriť diela plné vlastnej fantázie a nezameniteľného výrazu. 

V krehkom svete predstáv K. Bockovej sa figuratívna zložka prelína s abstraktnou a kresbová s farebnou v organickom súzvuku. Hravý geometrizmus a arabesková ornamentika jej rytmickej lineárnej kresby otvára svet nových tvarov. Nájdeme tu labyrinty, vybájené zvieratá, rastliny i snové vízie, pripomínajúce šašovské figúry v temperamentnom orientálnom cirkuse. 

Na 6. trienále insitného umenia v roku 2000 v Bratislave sa stala laureátkou Grand Prix. Vystavené diela autorka darovala (2005) do zbierky SNG v Bratislave.

Katarína Čierna ● Katalóg k výstave Medzi selankou a drámou – príbeh zbierky insitného umenia, SNG, 2013