Rachovo (Raftman's Dream)

Imrich Weiner-Kráľ

date:
measurements: výška 67.0 cm, šírka 54.5 cm
work type: painting
object type: easel painting
genre: figurative composition
material: canvas
technique: oil
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
curator: Katarína Bajcurová
inventory number: O 189
tags: žena postava
in collections:
order reproduction

Weiner precestoval Európu, študoval v Berlíne, Paríži, spolu so svojou vtedajšou partnerkou, fotografkou Irenou Blühovou, pobudol na Bauhause v Dessau, dobre poznal aktuálne trendy medzinárodnej avantgardy, ktoré vyskúšal aj vo svojej tvorbe. Práve toto „svetobežníctvo“ a kozmopolitizmus ho naopak obrátili k téme domova, ktorému rozumel azda najviac. Obľúbeným prostredím bola preňho aj Podkarpatská Rus (patriaca do štátno-územného celku prvej Československej republiky), kde sa oveľa okatejšie prejavovali nielen sociálne rozdiely, ale pretrvávali tradičné formy života. 

V maľbe Rachovo | Sen pltníka (1935) vytvára netradičnú obrazovú báseň o láske a túžbe, pričom čerpá z miestnych mýtov a rituálov, v dedinskej scéne sa do jedného dejového celku metódou voľných asociácií cez postavy dvoch žien spájajú predstavy odkazujúce na protikladnú dualitu pojmov krása – škaredosť, mladosť – staroba, nevinnosť – skúsenosť, sen – skutočnosť... 

Zdanlivo cudzorodým prvkom akoby preneseným priamo z parížskeho bulváru je bezhlavý muž v elegantnom obleku na drevenej plti, čo bol ďalší obľúbený Weinerov motív. Maliar vytvára priehľady do nadreálnych krajín zložených z reálnych prvkov, v ktorých sa ako v simultánnej projekcii odohrávajú popri sebe výjavy z rôznych časových období, pracuje s nerovnakou mierkou a proporciami tvarov.

Katarína Bajcurová ● Moderna : ...to najlepšie čo doma (v galérii) máme... / Koncepcia výstavy a text sprievodcu Katarína Bajcurová . Bratislava : Slovenská národná galéria, 2012