date:
measurements: výška 95.0 cm, šírka 120.0 cm
work type: painting
object type: easel painting
genre: imaginatívna kompozícia
material: canvas
technique: oil
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
curator: Katarína Bajcurová
inventory number: O 2358
tags: púšť
in collections:
order reproduction

František Malý (1900 – 1980) bol skutočne dôsledným, ortodoxným surrealistom; hoci čerpal z rozličných modernistických podnetov, okolo polovice 30. rokov dospel k čistému poetizmu. Od 20. rokov pôsobil v Bratislave a vyučoval na ŠUR, Slovensko v dôsledku politických udalostí opustil roku 1938, potom žil v Brne.

V dielach Túžba večera (1935) a Útek (1936) manieristicky štylizoval typickú surrealistickú ikonografickú výbavu ako boli torzá, krídla, cudzokrajné kvetiny či rôzne anorganické útvary, skaly, kryštály, horstvá levitujúce na ploche obrazu. Z ich nezvyčajných stretnutí sa rodí tajomná mágia obrazového priestoru, ktorý maliar stvárňuje ako priehľad do snovej, ireálnej krajiny s reálnymi prvkami.

Katarína Bajcurová ● Moderna : ...to najlepšie čo doma (v galérii) máme... / Koncepcia výstavy a text sprievodcu Katarína Bajcurová . Bratislava : Slovenská národná galéria, 2012