Portrait of Maximilian Heinrich, Elector and Archbishop of Cologne

Frans Luyckx

date:
measurements: výška 148.0 cm, šírka 116.0 cm
work type: painting
genre: portrait
material: canvas
technique: oil
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: O 267
in collections:
licence: Creative Commons License public domain
order reproduction download

Bratislavský portrét kolínskeho arcibiskupa a kurfirsta Maximiliána Heinricha predstavuje trojštvrťový portrét cirkevného hodnostára. Na rozdiel od spomínaných oficiálnych dvorských barokových portrétov ho však spodobnil v uvoľnenom postoji, oprostenom od hieratickej strnulosti.

Neprezentuje úrad či spoločenské postavenie modelu (hoci v jeho prípade poznáme aj tento typ portrétu), ale naopak, jeho vzdelanie a intelektuálstvo, čoho znakom je aj listina v bravúrne stvárnenej ruke. Na vážnej, zamyslenej, svetlom premodelovanej tvári, ktorú rámuje typický módny dobový účes, dominujú oči. Pokojný, sebavedomý výzor a noblesu arcibiskupa zvýrazňuje aj farebná vyváženosť kompozície a pomerne prostý, strohý a plytký priestor. 

Pompéznosť tejto barokovej reprezentatívnej podobizne majú zdôrazniť niektoré architektonické detaily. Hneď vľavo vyrastá zo sokla mohutný barokový točený stĺp — prvok, ktorý iba krátko predtým, v rokoch 1624 — 1633 použil Gian Lorenzo Bernini pri stavbe bronzového baldachýnu nad hrobom sv. Petra v rímskom chráme sv. Petra. Na opačnej strane v pozadí zasa vidno bohato členenú pätku stĺpa. Tieto torzá, spolu s ťažkou drapériou patria ku klasickým rekvizitám vtedajšieho dvorského vandyckovského portrétu, chýba snáď iba tradičný stolček, na ktorom má portrétovaný zvyčajne odložené atribúty svojho postavenia alebo moci, napríklad pallium či kniežaciu korunu.

Medzi viacerých flámskych maliarov, ktorí opustili Antverpy a preslávili sa svojou maliarskou tvorbou na iných európskych dvoroch, patrí aj Frans Luycks. Vzdelanie získal pravdepodobne v Rubensovej dielni a po pobyte v Ríme sa usadil vo Viedni.

Tu, v cisárskej metropole sa venoval najmä maľbe barokových dvorských portrétov inšpirovaných predovšetkým tvorbou Anthonyho van Dycka. Hoci pracoval ako dvorský maliar habsburského dvora — pre cisárov Ferdinanda II., Ferdinanda III. a Leopolda I. — maľoval portréty aj pre iné európske dvory a iných urodzených pánov, čo dokladá aj náš obraz.

Ivan Rusina ● RUSINA, Ivan. Majstrovské diela nizozemského umenia na Slovensku = Masterpieces of Netherlandish Art in Slovakia. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2006.