Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Podobizeň baróna Antona Révaya - z Beckovej vetvy

Stredoeurópsky miniaturista z konca 18. storočia

Stredoeurópsky miniaturista z konca 18. storočia - Podobizeň baróna Antona Révaya - z Beckovej vetvy
date:
measurements: výška 3.6 cm, šírka 2.9 cm
work type: maliarstvominiatúra
genre: portrét
material: korytnačina
technique: gvaš
tempera
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: O 4907
order reproduction