Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Dekoratívno-figur.časť konzoly II.

Slovenský rezbár z konca 16. storočia, Neznámy rezbár

date:
measurements: výška 87.0 cm
work type: sochárstvo › reliéf
material: drevo
technique: polychrómia
rezba
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: P 1142
z celku: súčasť reliéfnej výzdoby neznámej konštrukcie,pendant P 1141

search by similar colours