Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Ženský akt I.

Jozef Arpád Murmann

Jozef Arpád Murmann - Ženský akt I.

Toto dielo dokladá priame kontakty so súdobým francúzskym sochárstvom, predovšetkým dôvernú znalosť a názorovú blízkosť tvorbe jedného z klasikov moderného európskeho sochárstva, Aristida Maillola. Podobne ako on aj Murmann hľadal sochu – architektúru, harmonickú telesnú kompozíciu objemov a hmôt. Silueta ženskej postavy je zovretá melodicky plynúcou líniou, hmotu sochár nehnetie, nebrázdi a nerozrušuje prstokladom, ale formuje v hladkých a oblých objemoch do zovšeobecneného tvaru, cieľom nie je zachytenie portrétnej charakteristiky, ale postihnutie typu. V podmienkach Slovenska šlo o najvčasnejšie reagovanie na klasicizujúcu verziu modernej tradície európskeho sochárstva, ktoré znovu oživilo a aktualizovalo antickú ideu kalokagatie, duševnej a telesnej harmónie.

date:
measurements: výška 150.0 cm
work type: sochárstvo › plastika
genre: figurálny motív
in collections:
material: kov, bronz
technique: liatie
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: P 348

search by similar colours

related artworks